• Welkom

    Welkom

  • Ligging ?

    Ligging ?

Windpark Egchelse Heide: aanjager van duurzaamheid in Peel en Maas

De nationale overheid heeft de landelijke doelstelling om 6.000 MegaWatt (MW) aan windenergie te realiseren in 2020. Elke provincie moet daaraan bijdragen. Zo staat de provincie Limburg aan de lat voor 95,5 MW. Om daaraan te kunnen voldoen moeten nog 25 tot 30 windmolens worden gebouwd. De gemeente Peel en Maas hanteert duurzaamheid als één van de leidende principes voor de ontwikkeling van haar gemeente. In lijn van deze uitgangspunten hebben de gemeente Peel en Maas en de provincie Limburg besloten om windenergie te stimuleren en faciliteren.

Op 18 september 2017 is door het College van B&W van de gemeente Peel en Maas geoordeeld dat er door Windpark Egchelse Heide in principe voldaan kan worden aan de eisen die in dit kader gesteld worden en dat het project dus in aanmerking komt voor het verlenen van een omgevingsvergunning. In dit oordeel wordt de gemeente gesteund door de provincie.

Windpark Egchelse Heide is lokaal sterk verankerd en huldigt de slogan ‘Aanjager van duurzaamheid in Peel en Maas’. Dat dit geen vage belofte is, blijkt uit de volgende concrete zaken:

-Windpark Egchelse Heide gaat in de gemeente Peel en Maas plm. 75% van het particuliere stroomverbruik opwekken.

-Windpark Egchelse Heide gaat de woningen in de directe omgeving van het windpark ondersteunen om ‘nul op de meter te krijgen’. Woningeigenaren kunnen daartoe een plan opstellen dat kan rekenen op een substantiële financiële tegemoetkoming. Andere duurzaamheidsmaatregelen, zoals asbestsanering, waterinfiltratie of groenaanplant komen (onder voorwaarden) ook voor ondersteuning in aanmerking.

- De lokale energiecoöperatie Peel Energie is een belangrijke participant in dit windpark. Burgers kunnen als ze lid worden van Peel Energie ‘lokaal geproduceerde’ stroom tegen aantrekkelijke tarieven afnemen.

-Burgers kunnen tegen aantrekkelijke rentetarieven hun spaargeld gunstig laten renderen door mee te investeren in het park.

-Vanuit het windpark wordt 15 jaar lang een substantieel bedrag in een windparkfonds gestort. Uit dit fonds worden projecten (mede) mogelijk gemaakt die duurzaamheid in de omgeving stimuleren. Een adviesraad – samengesteld uit vertegenwoordigers in de omgeving van het windpark – adviseert bij de besteding van de middelen uit dit fonds.

Bent u geïnteresseerd in de actuele ontwikkelingen rond Windpark Egchelse Heide? Of wilt u, zodra het bestemmingsplan voor Windpark Egchelse Heide goedgekeurd is, participeren? U kunt een e-mail sturen naar info@windparkegchelseheide.nl. Wilt u weten waar de windmolens komen te staan? Kijk onder Nieuws naar de locatie.