Klankbordgroep

Praat je met ons mee?

Windpark Egchelse Heide is van en voor Peel en Maas. De windturbines hebben genoeg vermogen om ongeveer 75% van het particuliere stroomverbruik in de gemeente Peel en Maas op te wekken. Maar het windpark betekent meer voor de gemeenschap. Bij realisatie van het windpark wordt voor de duur van het windpark (minimaal 15 jaar) jaarlijks 1 euro per MWh geproduceerde stroom in het Windparkfonds gestort. Jaarlijks gaat het om ongeveer € 50.000,-.

Dit geld is bedoeld voor duurzame initiatieven in de omgeving van het windpark. Daarbij gaat het vooral om het buitengebied van de gemeente Peel en Maas gelegen tussen de kerkdorpen Egchel, Panningen en Beringe.

Heb je ideeën over projecten of initiatieven die mogelijk gesteund kunnen worden vanuit dit Windparkfonds? Of ben je geïnteresseerd in een actieve rol binnen Windpark Egchelse Heide? Dan ben je van harte welkom als lid van de klankbordgroep.

Lees hier de verslagen van de bijeenkomsten en de nieuwsbrieven van de Klankbordgroep