Missie en visie

We hebben deze wereld niet geërfd van onze ouders, maar in bruikleen van onze kinderen. Daarom wordt het hoog tijd dat we zorgen dat de wereld toekomstbestendig wordt.

De doelstelling van de overheid is om in 2020 14% van de energie duurzaam op te wekken en 2023 16%. Dat vinden wij niet genoeg. De vijf windturbines van Windpark Egchelse Heide kunnen straks samen ongeveer 75% van het particuliere stroomverbruik in de gemeente Peel en Maas opwekken. Uiteindelijk streven we ernaar om Peel en Maas helemaal zelfvoorzienend te maken wat energie betreft.

Windpark Egchelse Heide is ontstaan uit een initiatief van melkveehouders Marc Hubers, Peter Bongers en Peter Rooijakkers, die door hun duurzame ambities te delen, het project hebben gebracht waar het nu staat: een lokale energievoorziening, waarin inwoners van Peel en Maas kunnen participeren en waarvan de opbrengsten terugvloeien in de gemeenschap van Peel en Maas.

Initiatiefnemers en bestuur in beeld

De initiatiefnemers en bestuurders van Windpark Egchelse Heide vertellen in zes video’s hoe het is begonnen met het windpark en waarom zij voor windenergie kiezen. Bekijk de video’s hieronder:

Next Prev
 Melkveehouder Peter Bongers is een van de initiatiefnemers van Windpark Egchelse Heide.

Marc en Linda Hubers zijn mede-initiatiefnemers van Windpark Egchelse Heide.

 Peter en Marjon Rooijakkers zijn mede-initiatiefnemers van Windpark Egchelse Heide.

Jo van den Beucken is bestuurder en adviseur bij Windpark Egchelse Heide.

Jeroen Boerkamps werkt bij Green Trust en is als bestuurder betrokken bij Windpark Egchelse Heide.

Adrie van Oerle is projectleider van Windpark Egchelse Heide.

Next Prev